Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:31:34+01:00
Problemy poruszane w dramacie były:
-zamordowanie siostry Aliny
-chęć zdobycia władny poprzez okrucienstwo
-gnębienie własne matki przez Balladynę
-spisek przez własnego mąża Kirkora

Sorry jak źle zrozumiałam zadanie! :))
1 5 1
2010-02-01T18:32:34+01:00
Przez polskich romantyków problem prawa i władzy
interpretowany był w nawiązaniu do osiągnięć myśli francuskiej, a mianowicie w
odniesieniu do tez J.J. Rousseau. Autor „Umowy społecznej” widział państwo jako
twór powstający w wyniku porozumienia członków danej społeczności, którzy będąc
równymi sobie, dobrowolnie podporządkowali się ich tzw. woli zbiorowej. Wyrastająca
z dążeń indywidualnych, władza jednostki zagrażała więc tak pojętemu ustrojowi,
na którego straży stało prawo. Konflikt między prawem a władcą odczytywano jako
konflikt między moralnością a polityką, przy czym zdecydowanie przeczono zasadności
funkcjonowania tzw. „racji stanu” (uważano ją za niemoralną, czy szkodliwą dla
państwa). W odniesieniu do życia kraju, sprawiedliwe rządy utożsamiano z
moralnością.
Taki stosunek do władzy prezentowały również polskie
tragedie historyczne tworzone w okresie istnienia Królestwa Polskiego. Problem relacji
władzy i państwa pojawił się również w „Balladynie”. Akcja dramatu ukazuje, jak
prawo wyrasta ponad władze jednostki. Główna bohaterka osiąga władzę poprzez
popełnianie kolejnych zbrodni, które traktuje jednak jako wewnętrzny problem
własnego sumienia. Nie dostrzegając społecznego wymiaru czynów, żona Kirkora
chce stanąć ponad prawem i sprawować władzę bez woli ludu. Nie udaje się jej to
jednak. Prawo osądza jej postępowanie w sposób wewnętrzny – poprzez głos
sumienia i zewnętrzny – poprzez wyroki sądu. Dopełnieniem funkcji prawa jest
samosąd Balladyny (motyw ten pochodzi z kultury ludowej), do którego dochodzi w
ostatnim akcie dramatu. W planie akcji, piorun zabijający królową –
morderczynię jest wynikiem działania Goplany. Reprezentuje jednak sankcję
wyższą: przede wszystkim jest dowodem na istnienie boskiej sprawiedliwości.
Jest także karą natury, sprowadzoną za pogwałcenie porządku. Przestrzegając przed
nadużywaniem władzy, wyraża również tradycję narodowej demokracji.
1 1 1