2. Sprawdź, ile się dziś nauczyłeś ! Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

|. Kto chronił Słowo Boże w pierwotnym Kościele ? .
a). cesarz b). apostołowie c). żołnierze

||. Pierwszy Sobór Kościoła (49/50 r . po Ch. ) odbył się w ;
a). Rzymie b). Krakowie c). Jerozolimie

|||. Następcą św. Piotra jest ;
a). św. Paweł b). św. Augustyn c). biskup Jerozolimy d). papież

|V. Następcy apostołów to ;
a). ministranci b). biskupi c). królowie

V. Urząd Nauczycielski Kościoła stanowi ;
a). papież b). biskupi c). papież + biskup

V|. Imprimatur to ;
a). nazwa lekarstwa b). pozwolenie na druk książki religijnej wydawane przez biskupa c). stanowisko w rządzie

Czy wiesz kto ją otrzymuje ? .

V|||. Uroczyste, nieomylne nauczanie papieża w sprawach wiary i moralności nosi nazwę ;

a). imprimatur b). dekret c). ''ex cathedra''

Co to jest dogmat ?

NA CZWARTEK . ! PROSZĘ POMÓŻCIE
DUŻO PUNKTÓW DO ZAOFEROWANIA . ! ; D ; *****

3

Odpowiedzi

2010-02-01T18:35:31+01:00
Zad.1 b) zad.2 c) zad. 3 a) zad.4 a) zad.5 a) zad.6 c) zad.7 c)
1 3 1
2010-02-01T19:10:34+01:00
Zad.1 b), Zad.2 c),Zad. 3 a) ,Zad.4 a) ,Zad.5 a) ,Zad.6 c), Zad.7 c)
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T23:12:51+01:00
1. b)
2. c)
3. d)
4. b)
5. c)
6. b) otrzymuje ją biskup chyba
7. b)

Dogmat to twierdzenie przyjęte bez żadnych dowodów i nie podlegające żadnej dyskusji.
1 5 1