Odpowiedzi

1. Nie dotykać kabli mokrymi rękami.
2. Nie stać w wodzie, ew. blisko niej gdy wkładamy lub wyciągamy wtyczkę.
3. Cie ciągnąć za kabel.
4. Nie używaj urzadzeń uszkodzonych.
5. Nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej.
6. Nie stosuj bezpieczników o większej mocy.
7. Nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych.
8. Nie zostawiaj załączonego sprzętu na dłuższy czas.
9. Używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji.
10. Zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych.
100 4 100
w 3 przykładzie zamiast nie to jest cie
Nikolo Gawlikowski tam powinno być nie
Nie ciągnąć za kabel :)
dzięki :-)
Dzęki