Odpowiedzi

2010-02-01T18:36:13+01:00
Słowa te ja rozumiem tak że Chrystus umarł za nas na krzyżu.
Abyśmy byli wolni i wierzyli w Boga, i abyśmy nie musieli się ukrywać ze swoją wiarą.
2 5 2
2010-02-01T18:38:45+01:00
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Te słowa świętego Pawła wzbudzają w nas słuszny niepokój, gdyż z jednej strony uświadamiają prawdę, że często człowiek układa sobie życie wbrew Bogu, stając się niewolnikiem grzechu.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:40:45+01:00
" Ku wolności wyswobodził nas Chrystus "
Zdanie to oznacza nie nic innego jak to, że Jezus uwolnił nas z niewoli, jaką niewątpliwie jest grzech. Tym samym, stworzył On granicę pomiędzy dobrem, a złem i to tylko od nas zależy, po której stronie się znajdziemy.
Jak Chrystus wyswobodził nas od niewoli ?
Otóż, jak wszyscy wiemy, umarł on w mękach na krzyżu tylko po to, abyśmy my, grzesznicy, zmniejszyli choć o garść liczbę naszych grzechów. Reasumując, Jego śmierć była wielkim darem dla nas.
Przyniosła nam odkupienie grzechów i częściowe zbawienie, nad którego uzupełnieniem popracować musimy już sami.
2 3 2