1. jeśli
2. piękniejszego
3. naszej
4. niebie
5. ciemnej
6. czy
7. kukuryku
8. ej
9. dwoje
10. szósty
11. wielu
12. chmura
13. słonecznie
14. do
15. niechaj
16. tu
17. satek
18. och
19. ale
20. sprawnego
21. dwadzieścia
22. niżej
23. najdzielniej

- Rzeczownik w przypadku zależnym (D-Msc.)
- Liczebnik zbiorowy
- Zaimek
- Przysłówek w stopniu wyższym
- Partykuła

(z tych słówek od 1 do 23 trzeba przypasować do tych 5 grup, słowa mogą zostać, wszystkiego nie muszą być wykozystane)
DAM NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ, SZYBKO ROZWIĄZAĆ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T20:00:55+01:00
1. jeśli- partykuła
2. piękniejszego- przysłówek w wyższym stopniu
3. naszej- zaimek
4. niebie- rzeczownik w przypadku zależnym
5. ciemnej- przysłówek w wyższym stopniu
6. czy- partykuła
7. kukuryku- rzeczownik w przypadku zależnym
8. ej- rzeczownik w przypadku zależnym
9. dwoje- liczebnik zbiorowy
10. szósty- liczebnik
11. wielu- liczebnik zbiorowy
12. chmura- rzeczownik w przypadku zależnym
13. słonecznie- przysłówek
14. do- zaimek
15. niechaj- partykuła
16. tu- partykuła
17. statek- rzeczownik w przypadku zależnym
18. och- wykrzyknik (rzecz. w przyp. zal.)
19. ale- partykuła
20. sprawnego- przysłówek
21. dwadzieścia- liczebnik
22. niżej- przysłówek w st. wyższym
23. najdzielniej- przysłówek w st. najwyższym
4 4 4