Informacje do zadania 1 i 2.
Powierzchnia Polski wynosi około 313tyś.km.(kwadratowych)
*-kwadratowych


Zad.1.
Powierzchnia Polski na mapie w skali 1:20 000 0000 jest równa około
A.7,825cm* B.78,25cm* C.165,5cm* D.1565cm*

Zad.2.
Głębokość zaludnienia w polsce w 2005r. była równa około 121 osób pod pierwiastkiem (km kwadratowych). Liczba ludnosci w Polsce w 2005 wynosiła około
A.36mln B.37mln C.38mln D.39mln


Zad.3.Oblicz objetość graniastosłupa o wymiarach podanych na rysunku.Zad.4.
Atom węgla ma tyle samo elektronów walencyjnych co atom......
A.boru B.krzemu C.azotu D.tlenu

1

Odpowiedzi

2010-02-01T18:43:42+01:00
Zad1
A

Zad2
Liczba ludności w Polsce w 2005r. wynosiła ok 38mln

Zad4
d