Odpowiedzi

2013-01-01T21:30:36+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

CaBr2 --- bromek wapnia
Cu(NO3)2 --- azotan(V) miedzi(II)
Ni(NO2)2 --- azotan(III) niklu(II)
Ba3(PO4)2 --- fosforan(V) baru
H3BO3 --- kwas borowy
Li2S --- siarczek litu
Pb(CO3)2 --- węglan ołowiu(IV)

Chloran(VII) niklu(III) --- Ni(ClO4)3
Boran sodu --- Na3BO3
Ortofosforan(V) potasu --- K3PO4

2013-01-01T21:35:38+01:00

zadanie 1

 

kolejno

bromek wapnia

azotan (V) miedzi (II)

azotan (III) niklu (II)

fosforan (V) baru

kwas borowy

siarczek litu

węglan ołowiu (IV)

 

zadanie 2

 

Ni(ClO₄)₃

Na₃BO₃

K₃PO₄

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores

 

Pozdrawiam :)