Wpisz okreslenia , zwiazne tematycznie z systemem bezpieczenstwa RP. rozpoczynajace sie od kolejnych liter nizej podanego wyrazu
p
A
K
T

wpisz 6 roznych okreslen tematycznie zwiazanych z systememe RP. (wylaczajac nazwy wlasne, rozpoczynajace sie od kolenych liter nizej podanewgo wyrazu

W
O
J
S
K
O

1

Odpowiedzi

2010-02-03T16:02:51+01:00
P olityka
A rena międzynarodowa
K onstytucja
T raktat

W spółpraca
O bywatel
J ednostka
S iły zbrojne
K arabiny
O brona