Rozwiąż równanie i sprawdź otrzymane wynik.

a ) 4x + 2 = 8
| - 2 | - 2
4 x = 6
x = 1,5

L = 4×1,5+2 =
P = 8

b )

7x - 4 = x+2
L =
P=

c )

-5x+4=x-8
|+5x | +5x
L =
P =

d )

-2-7=2x-7

L =
p =

e )

-7x+5=11x+41
L =
P =

f )
36x-14=14x-36
L =
P =


PILNEE . !

2

Odpowiedzi

2010-02-01T18:48:07+01:00
B )

7x - 4 = x+2
6x= 6
x=6
L =7*1-4=3
P=1+2=3
L=P
c )

-5x+4=x-8
|+5x | +5x
-4x=-4
x=1
L = -1
P = -7

d )

-2-7=2x-7
-2x=2 |: ( -1)
L = -9
p = -9

e )

-7x+5=11x+41
-18x=36
x= -2
L = 19
P = 19

f )
36x-14=14x-36
22x=22
x=1
L = 22
P = 22
15 3 15
2010-02-01T18:53:45+01:00
A ) 4x + 2 = 8
4x=8-2
4x=6
X=1,5

L = 4*1,5+2=6+2
P = 8

b )

7x - 4 = x+2
7x-x=2+4
6x=6
X=1

L =7*1-4=7-4=3
P=1+2=3

c )

-5x+4=x-8
-5x-x=-8-4
-6x=-12
X=2
L = -5*2+4=-10+4=-6
P = 2-8=-6

d )

-2-7=2x-7
-2x=-7+2+7
-2x=2
X=-1

L = -2-7=-9
p = 2*-1-7=-2-7=-9

e )

-7x+5=11x+41
-7x-11x=41-5
-18x=36
X=-2
L =-7*-2+5=14+5=19
P = 11*-2+41=-22+41=19

f )
36x-14=14x-36
36x-14x=-36+14
22x=-22
X=-1

L = 36*-1-14=-36-14=-50
P =14*-1-36=-14+(-36)=-50
17 4 17