Odpowiedzi

2010-02-01T18:49:30+01:00


250g roztw-----xg subst
100groztw----2g
x=5g
mr2=250-50=200

200g roztworu-----5g
100g-----------------y
y=2,5g

stezenie procentowe nowego roztworu wynosi 2,5%