Odpowiedzi

2010-02-02T10:41:12+01:00
A) wiele roślin nie znosi gleby zakwaszonej, więc jeżeli odczyn będzie kwasny to roślinny po prostu nie rosną
b) Zanieczyszczanie gleb powoduje bowiem niewłasciwe ich nawożenie i stosowanie upraw niewłasciwych do jakosci gleby, co powoduje jej wyjałowienie.
Należy uważać, aby nie stosować ich zbyt dużo, gdyż nadmiar nawozów nie jest wchłaniany przez rosliny. Pozostaje w glebie, zanieczyszczając nie tylko ja, ale i wody podskórne, studnie, a spłukiwany z deszczem dostaje się nawet do rzek, jezior i stawów. Powoduje to użysnienie zbiorników wodnych i jest przyczyna tzw. eutrofizacji. Polega ona na nadmiernym rozwoju glonów, utrudniajacym wymianę gazową między woda a atmosferą. Konsekwencja obniżonej zawartosci tlenu w wodzie jest wymieranie zwierzat, głównie ryb.Nie należy przy drogach uprawiać żadnych roslin służacych za pokarm ani też pasć bydła. Mleko krowy żywiacej się skażonymi roslinami jest szkodliwe dla zdrowia człowieka
15 3 15