Oceń,jak na pobieranie wody i soli mineralnych przez roślinę, doniczkową poddaną obserwacji wpłyną wymienione niżej okoliczności. każda odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.

-usunięcie części liści ................................................................
-posmarowanie olejem blaszek liściowych ................................................................
-okrycie workiem foliowym nadziemnej części rośliny ................................................................
-oświetlenie rośliny lampką z żarówka mocy 100 W ................................................................
-używanie suszarki w najbliższym otoczeniu rosliny ...............................................................

zadanie 2
wyjaśnij, jakie znaczenie dla przebiegu fotosyntezy mają następujące cechy liści większości roślin
-cienkie blaszki liściowe o dużej powierzchni. ...................................................................
-górna strona liścia ciemniejsza niż dolna. ...................................................................
-liczne przestwory międzykomórkowe w gąbczastym miękiszu asymilacyjnym. ...................................................................
-obecność aparatów szparkowych w skorce ....................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T10:23:28+01:00
1.
-usunięcie części liści - zmniejszenie pobierania, mniejsze zapotrzebowanie, mniejsza transpiracja
-posmarowanie olejem blaszek liściowych - większa warstwa chroniąca przed transpiracją, czyli mniejsze pobieranie wody
-okrycie workiem foliowym nadziemnej części rośliny - zatrzymanie fotosyntezy, mniejsze pobieranie wody
-oświetlenie rośliny lampką z żarówka mocy 100 W - zwiększone pobieranie - większe tempo fotosyntezy, większa transpiracja
-używanie suszarki w najbliższym otoczeniu rośliny - zwiększone pobieranie, utrata wody w wyniku zwiększonej temperatury - transpiracja
2.
-cienkie blaszki liściowe o dużej powierzchni - większa powierzchnia adsorbcji promieni świetlnych
-górna strona liścia ciemniejsza niż dolna - więcej chroloplastów w górnej części liścia
-liczne przestwory międzykomórkowe w gąbczastym miękiszu asymilacyjnym - łatwe przemieszczenie się gazów niezbędnych w fotosyntezie
-obecność aparatów szparkowych w skorce - regulacja poziomu uwodnienia komórki, poziomu CO2, a co za tym idzie regulacja tempa fotosyntezy
129 4 129