Odpowiedzi

2010-02-01T18:52:13+01:00
FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH (III ZAKON ŚW. FRANCISZKA)

Franciszkański Zakon Świeckich jest wspólnotą należącą do Rodziny Franciszkańskiej, która od momentu powstania włączona jest w Kościół Rzymsko-Katolicki. Początki FZŚ sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek z Asyżu utworzył zakon dla osób świeckich (mężczyzn i kobiet) żyjących w rodzinach lub samotnych oraz kapłanów diecezjalnych (diakonów, kapłanów, biskupów). Pierwotna nazwa zakonu brzmi: Bracia i Siostry od Pokuty. FZŚ nosił również nazwę III Zakonu św. Franciszka, obok I Zakonu (np. Zakon Braci Mniejszych) oraz II Zakonu (np. Siostry Klaryski). FZŚ rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi. Dzieli się na wspólnoty miejscowe, regionalne, narodowe i międzynarodowe. Wspólnota miejscowa podlega Radzie Regionu, a ta z kolei Radzie Narodowej z przełożoną i przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych. Rada Narodowa podlega Radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie.


Wspólnota miejscowa FZŚ kierowana jest przez Radę oraz Przełożonego, których wybiera na określony czas. Każda wspólnota jest pod opieką asystenta duchowego z Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego. Jeżeli trzeci zakon działa w parafii nie przy klasztorze franciszkańskim, to asystencję duchową sprawuje kapłan diecezjalny.


W Polsce Franciszkański Zakon Świeckich pojawił się w 1236 roku i obecnie liczy blisko 17 tysięcy członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach. Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa. W szeregach III zakonu byli m.in.: św. Elżbieta Węgierska, malarz Jacek Malczewski, Brat Albert (Adam Chmielowski), Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.


Franciszkanie świeccy realizują swoje powołanie żyjąc według Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Kandydat do FZŚ powinien żyć w łączności z Kościołem, mieć dobrą opinię moralną oraz okazywać wyraźne oznaki powołania. Włączenie do wspólnoty dokonuje się przez: formację wstępną (postulat trwający co najmniej 6 miesięcy), formację początkową (nowicjat – co najmniej jeden rok), przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta). Po złożeniu profesji rozpoczyna się okres formacji ciągłej , który powinien trwać przez całe życie.


Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii św. Anny w Wejherowie działa od 1945 roku. Obecnie wspólnota liczy 73 członków, w tym 14 osób w sekcji przy parafii Św. Krzyża w Rumii. Asystentem miejscowej wspólnoty jest o.Gwardian Tyberiusz Nitkiewicz OFM. Wspólnota współpracuje z radami wyższego szczebla, z innymi miejscowymi wspólnotami FZŚ, z młodzieżą Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego oraz z grupami modlitewnymi tutejszej parafii. III Zakon angażuje się w życie parafialne m.in. poprzez: udział ze sztandarem w uroczystościach, świętach i odpustach; oprawę liturgiczną Mszy Św.; pomoc w przeprowadzeniu Dnia Chorych; pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Festynu Katolickiego; sprzątanie kościoła i kaplic na Kalwarii Wejherowskiej; pomoc w działalności Kuchni św. Franciszka dla ubogich; kwesty na cele charytatywne; sprzedaż prasy katolickiej.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T18:55:29+01:00
Franciszkanie (Zakon Braci Mniejszych) - Katolicka rodzina zakonna grupująca zakony żebrzące. Pierwszy zakon powstał w 1209 roku, założony przez św. Franciszka z Asyżu. Pierwotnie związany z plebejskim ruchem spirytuałów, którzy szczególny nacisk kładli na wartość ubóstwa, co było przyczyną konfliktów z hierarchią kościelną. Franciszkanie stworzyli prąd filozoficzno-teologiczny (szkoła franciszkańska), do której zaliczani są m.in: św. Antoni Padewski, św. Bonawentura, bł. Jan Duns Szkot, William Ockham i Roger Bacon.
Wkrótce po śmierci założyciela Zakon podzielił się na: braci "od wspólnoty" (konwentualnych) oraz na zwolenników rygorystycznej interpretacji reguły: obserwantów (którzy dalej podzielili się na wiele gałęzi, m. in. na bernardynów, reformatów oraz alkantarzystów). W Polsce pierwszy klasztor franciszkański powstał w 1236 roku we Wrocławiu, a następny w 1237 roku w Krakowie.
Współcześnie Zakon obejmuje trzy wspólnoty:
• braci mniejszych
• braci mniejszych konwentualnych,
• braci mniejszych kapucynów,


Franciszkanie dzielą się na:
• I Zakon Św. Franciszka – wspólnoty męskie (franciszkanie, franciszkanie konwentualni, kapucyni),
• II Zakon – klaryski,
• III Zakon – świeccy franciszkanie (tercjarze).Inne informacje możesz znaleźć na stronie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_franciszkan%C3%B3w

;)
2 2 2