Odpowiedzi

2010-02-01T18:54:41+01:00
Abraham bał się Pana Boga i był gotowy poświęcić dla Niego wszystko. Abraham wierzył w Boga z całego serca swego.
Abraham był gotowy poświęcić Swego syna. Ale to była tylko próba Boga.

Lub

1. Czy uprawnione jest twierdzenie, iż B-g chciał sprawdzić właśnie
posłuszeństwo Abrahama wobec Jego woli?
2. Czy nie lepiej byłoby pamiętać o tym, iż Tora jest największym ze znanych
nam wykładów etyki, z których - w tym konkretnym przypadku - możemy uczyć się,
że B-g nie oczekuje od nas przebłagania z ludzi, a jedynie ze zwierząt?
2. Czy współcześnie nie dość jasno widać, że problem składania ludzi na
ołtarzu nie jest li tylko problemem z okresu starożytnej historii Żydostwa,
lecz ma charakter ponadczasowy? Oraz - że z tej właśnie przyczyny nie
powinniśmy z tej konkretnej nauki Tory rezygnować,
doszukując się w zamian innych, mniej lub bardziej karkołomnych interpretacji?
3. Myślenie o B-gu Abrahama, Izaaka i Jaakowa w kategoriach niemoralnych
zachowań ludzkich, czego wyraz daje Autorka w artykule, pozwolę sobie
pozostawić bez komentarza.
Pozdrawiam z wyjątkowo ośnieżonego Edynburga :) Izaak Janas Kaszczyk
24 2 24
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T18:56:34+01:00
Abraham jest ojcem wierzących ,ponieważ nigdy nie zwątpił w to co Bóg mu mówił. Słuchał się wszystkich jego rad i rozkazów. Gdy Pan Bóg kazał mu złożyć ofiarę w postaci jego syna, Abraham nie zawachał się,wziął syna i poszedł w wyznaczone przez Boga miejsce. Nie bał się ,choć miał jednego jedynego syna. Anioł w momencie kiedy Abraham miał składać ofiarę,powstrzymał go i powiedział ,by złożył ofiarę w postaci baranka, który jest uplątany w krzakach. Abraham zrobił tak. Uważam że Abraham jest dlatego ojcem wierzących. Choć miał jednego syna,zrobiłby wszystko na rozkaz Boga. Był wierny Bogu.
45 3 45
fajne
Morze być akurat na jedną stronę dziękuję ci
2010-02-01T20:05:32+01:00
Abrahama nazywamy ojca naszej wiary ponieważ on sam nie mógł mieć potomstwa. Lecz stał się cód i urodził mu się syn. Bardzo się z tego cieszył. Bóg chciał się upewnić czy mu ufa. Więc kazał mu oddać w ofiarze swego syna. Abracham był załamany, ale posłuchał Boga. Już miał go zabić a Bóg kazał mu go nie zabijać. Obiecal mu że będzie miał tyle dzieci ile gwiazd na niebie.( chodziło mu o wszystkich ludzi na świecie. )
76 3 76