Odpowiedzi

2010-02-01T19:00:05+01:00
Silnik z instalacją gazową LPG

Zasada jest taka sama jak w przypadku silnika spalinowego. W komorze cylindra sprężeniu ulega mieszanka paliwowo-powietrzna, która dzięki iskrze na świecy zapłonowej ulega wybuchowi.

Wytworzone w ten sposób ciśnienie powoduje suw tłoka, który połączony z mechanizmem korbowym wprawia w uch cały wał korbowy, który z kolei poprzez inne mechanizmy napędza koła pojazdu. Mieszanka paliwowo-powietrzna w przypadku paliwa gazowego, jest mieszanką gazu, który znajduje się już w fazie lotnej, oraz powietrza.

Silnik spalinowy
Działanie silnika spalinowego tłokowego odbywa się w cyklu złożonym z kilku faz. Fazy te opisują przemiany zachodzące w komorze spalania, czyli przestrzeni ograniczonej górną powierzchnią tłoka, ścianami cylindra i głowicą. Pełny cykl może odbyć się w czasie czterech lub dwóch tak zwanych suwów, czyli ruchów tłoka w zakresie pomiędzy jego maksymalnymi położeniami. Stąd mówimy o silnikach cztero i dwusuwowych.

W cyklu czterosuwowym poruszający się w górę tłok zmniejsza objętość komory spalania, tym samym spręża mieszankę paliwową dostarczoną tam wcześniej. Jest to suw sprężania. Następnie, gdy tłok minie maksymalne górne położenie, przy najwyższym możliwym do osiągnięcia ciśnieniu paliwa, następuje zapłon. W komorze silnie wzrasta temperatura i ciśnienie, które wywierając nacisk na tłok przesuwa go w dół do maksymalnego dolnego położenia (suw rozprężania - pracy). Poruszając się znów w górę, tłok usuwa z cylindra gazy pozostałe po spaleniu mieszanki (suw wylotu), po czym opada, zasysając jej kolejną porcję (suw ssania).

W cyklu dwusuwowym faza sprężania i pracy przebiega analogicznie. Natomiast procesy zasysania mieszanki i usuwania spalin odbywają się z wykorzystaniem zmian ciśnienia w cylindrze i nie wymagają osobnych ruchów tłoka. By to umożliwić wykorzystywana jest przestrzeń pod tłokiem, do której niczym do strzykawki, zasysane jest paliwo podczas suwu sprężania. W czasie rozprężania natomiast dostaje się ono kanałem przelewowym do komory spalania, wypychając jednocześnie gazy spalinowe.