Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T18:57:41+01:00
Δ ABE ~ Δ DCE => α = |< DAB| = |< EDC|
stąd mamy, że Δ DCE to połowa kwadratu, ponieważ przekątne kwadratu przecinają się pod kątem prostym i w połowie, to wysokość Δ DCE jest równa b = h/2

z tw. Talesa
(h + b)/a = b/h
(3h/2)/a = (h/2)/h
3h/2a = 1/2
3h = a
a = 15

ponieważ trapez jest równoramienny:
|AF| = (|AB| - |CD|)/2 = h
|AF| = h = |FD| => |AD| = |BD| = h√2 = 5√2

D = 2*5√2 + a + |CD| = 10√2 + 20