Ponizszą wypowiedz zapisz w postaci wyrażenia, a nastepnie doprowadz to wyrazenie do najprostszej postaci:
"pomyśl jakąś liczbę, dodaj do niej 5, wynik pomnóż przez 2 i odejmij połowę pomyslanej liczby.
otrzymany wynik pomnóż przez 6, a nastempnie podziel go przez 15"

1

Odpowiedzi

2010-02-01T19:01:33+01:00