1.Po uproszczeniu wyrażenia (2x-3y)+(2y-3y)-(x-y) otrzymamy:
A. -2x B. -2x-4y C.-2x+2y
2.Dane są wyrażenia P : 4x-2xy-1 oraz D : -5x+xy+1. Po wykonaniu działania P-D otrzymamy:
A. -x-3xy B. -x-xy-2 C. 9x-3xy D.9x-3xy-2
3.Po dodaniu do sumy liczb 2x i y różnicy z-2y otrzymamy:
A. 3x+3y B. 3x-3y C.3x-y D. x+3y

pomóżcie prosze ;)

2

Odpowiedzi

2010-02-01T19:08:44+01:00
Zad.1
(2x-3y)+(2y-3y)-(x-y)=2x-3y-y-x+y=x-3y
zad.2
(4x-2xy-1)-(-5x+xy+1)=4x-2xy-1+5x-xy-1=9x-3xy-2
zad.3
(2x+y)+(z-2y)=2x-y+z
29 4 29
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T19:10:43+01:00