1. Oblicz pole i obwód koła opisanego na kwadracie o boku 2^2cm,
2. Oblicz pole kwadratu wpisanego w koło o polu 64πcm
3. Ile obrotów na minutę wykonuje koło o średnicy 1,5cm, jeżeli pociąg porusza się z prędkością 47,1 km/h ?

Błagam, pilne... :(

1

Odpowiedzi

2010-02-01T19:53:08+01:00
2).
P= 64π
πr²= 64π /÷π
r²= 64
r=√64= 8

d=2r
d=2×8= 16
d= a√2
16= a√2 /÷√2
a= 16/√2 - usuwamy niewymiernosc mnozac licznik i mianownik przez √2
a= 8√2
P=a²
P= (8√2)²
P= 64×2= 128

Odp:Pole kwadratu wpisanego w okrąg jest równe 128cm²

1).
Jesli to jest kwadrat o boku dł 2cm to:
d= a√2
d=2√2
r= √2
P= 2πcm²
Obw= 2πr
Obw= 2√2πcm²