Odpowiedzi

2010-02-01T19:15:04+01:00
Zalezy o jaki ci ten obraz chodzi ...

Np może byc namalowany obraz przez malarza. Więc malarz szkicuje potem wypełnia swój szkic kolorami i tak powstaje obraz .

Tutaj masz jeszcze jak powstaje obraz w mikroskopie i w lunecie:

MIKROSKOP:

Obiektyw mikroskopu optycznego daje rzeczywisty, odwrócony i powiększony obraz przedmiotu, okular pełni rolę lupy, przez którą ogląda się obraz dawany przez obiektyw. Obraz oglądany w okularze jest obrazem pozornym i silnie powiększonym, powiększenie kątowe mikroskopu optycznego wyraża się wzorem: w=(xD)/(fF), gdzie x - długość rury tubusa, D - odległość dobrego widzenia (250 mm), f i F odpowiednio: ogniskowa obiektywu i okularu. Przy znanych oddzielnie powiększeniach okularu i obiektywu powiększenie mikroskopu optycznego jest iloczynem tych powiększeń. W praktyce stosuje się powiększenia od kilkudziesięcio- do ponad tysiąckrotnych.

LUNETA:

Lunetę tworzą dwie soczewki. Pierwsza soczewka pełni rolę obiektywu, tworząc pomniejszony i odwrócony obraz. Ten obraz z kolei oglądamy przez drugą soczewkę skupiającą spełniającą rolę lupy. Lunety posiadają lupy o małych średnicach. W miejscu, w którym powstaje obraz, wbudowuje się dodatkową soczewkę polową. Działa ona tak samo jak kondensor w projektorze – kieruje biegnące promienie świetlne na lupę i poszerza pole widzenia obrazu. Lupa i soczewka polowa tworzą wspólnie okular. Im większa jest ogniskowa obiektywu, tym dłuższa jest luneta, a tym samym uzyskujemy w niej większe powiększenie. Lunety astronomiczne są obecnie używane do obserwacji nieba.
1 5 1
2010-02-01T20:02:32+01:00
Jeśli chodzi Ci o powstawanie obrazu na monitorze komputera to powstaje on po przez wiązkę światła która wpada w jeden punkt i rozchodzi się po całym monitorze. A rozdzielczość zależy od tej wiązki im szersza wiązka tym większa rozdzielczość.
9 4 9