Funkcję f określamy następująco: każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowujemy jej dwukrotność.
a)opisz tę funkcję różnymi sposobami. (ee, no to jeden przykład to zapewne: y=2x)
b)czy funkcja f jest fukcja liniową?
c)oblicz k, gdy punkt M=(k+4,2) należy do wykresu funkcji f.
d)sprawdź algebraicznie i graficznie czy punkt (-1,2) należy do wykresu tej funkcji.

Szczegółnie proszę o dokładne wytłumaczenie podpunktu c, bo nie było mnie w szkole i nie wiem kompletnie jak to można zrobić.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T09:54:58+01:00
Funkcja liniowa to funkcja postaci y=ax+b
zatem ta funkcja jest liniowa , tu a=2, b=0

M=(k+4,2)
k+4 to wspolrzedna x, 2 to wspolrzedna y

podstawiamy do wzoru
y=2x

2 = 2(k+4)
2=2k+8
2k=-6 / :2
k=-3
dla k = -3 punkt M nalezy do wykresu funkcji (jest to punkt (1,2)

czy (-1,2) nalezy do wykresu?

podstawiamy ten punkt do wzoru
y=2x

2=2*(-1)
mamy 2=-2 co jest sprzeczne
wiec punkt ten nie nalezy do wykresu
a graficznie...