1.Obwód prostokąta wynosi 26cm. Oblicz pole kwadratu o takim samym obwodzie.
2. Obwod kwadratu jest równym obwodowi prostokąta o wymiarach 48m i 24m. Ile arów wynosi pole kwadratu.?
3. oBlicz pole prostokąta. którego obwód jest równy 64cm, a jeden z boków jest trzy razy dłuższy od drugiego.
4.Obwód prostokąta jest równy 55cm. jego jeden bok jest 4 razy dłuższy od drugiego. Ile decymetrów kwadratowych ma pole prostokąta.?

Pomóżcie błagam..:)

3

Odpowiedzi

2010-02-01T19:23:21+01:00
Zad.1
26cm/4=6,5cm
(6,5cm)²=42,25cm²
zad.2
48m+48m+24m+24m=144m
144m/4=36m
36m*36m=1296m²=12,96a
zad.4
5x=55cm
x=11cm
11cm=1,1dm
1,1dm*4=4,4dm
1,1dm*4,4dm=4,84dm²
zad.3
4x=64cm
x=16cm
16cm*3=48cm
16cm*48cm=768cm²
5 3 5
2010-02-01T19:24:31+01:00
Zad.1]
a,b = boki prostokata
2a+2b= obwód
2a+2b=26cm


obwód kwadratu=4a
26cm=4a
a=26:4
a=6,5cm= bok kwadratu
pole=a²=6,5²=42,25cm²=pole kwadratu
zad.2]
obwód prostokata o
a=48m
b=24m
=2a+2b=2×48m+2×24m=96+48=144m


obwód kwadratu=4a=144m
a=144:4
a=36m= bok kwadratu

pole kwadratu=a²=36²=1296m²

1ar=100m²
1296m²:100=12,96 ara ma to pole
zad.3]
a= jeden z boków prostokata
b=drugi bok
b=3a

2a+2b=64cm
2a+2×3a=64
2a+6a=64
8a=64
a=64:8
a=8cm

b=3a=3×8=24cm

pole=ab=8×24=192cm²
zad.4]
a= jeden z boków prostokata
b= drugi bok

b=4a

55cm=5,5dm

2a+2b=5,5dm
2a+2×4a=5,5dm
2a+8a=5,5dm
10a=5,5dm
a=5,5dm:10
a=0,55dm

b=4a=4×5,5dm=22dm


pole=ab=0,55dm×22dm=12,1dm²


4 4 4
2010-02-01T19:30:51+01:00
1.
Ob=26 P=a*a
Ob=4a P=6,5*6,5
4a=26/:4 P=42,25
a=6,5
2.
Ob kwadratu=Ob prostokąta
Ob prostokąta: Ob kwadratu:
Ob=48*24 Ob=4a
Ob=1152m kwadratowych Ob=1152
4a=1152/4
a=288m=2,88a(ara)

4 2 4