Odpowiedzi

2011-06-20T08:48:10+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Synteza: 2H2 + O2---->2H2O

2 cząst. wodoru + 1 cząst. tlenu = 2 cząst. wody

 

Analiza: CaCO3---T--->CaO + CO2

1 cząst. węglanu wapnia = 1 cząst. tlenku wapnia + 1 cząst. tlenku węgla(IV)

 

Spalanie: 2Ca + O2---->2CaO

2 atomy wapnia + 1 cząst. tlenu = 2 cząst. tlenku wapnia

 

Utlenianie: 2CO + O2---->2CO2

2 cząst. tlenku węgla(II) + 1 cząst. tlenu = 2 cząst. tlenku węgla(IV) 

1 5 1
2011-06-20T09:03:05+02:00

1) Synteza:

CO₂ + H₂O ⇒ H₂CO₃

 

cząsteczka tlenku węgla (IV) reaguje z cząsteczką wody w wyniku czego powstaje cząsteczka kwasu węglowego

 

2) Analiza:

2 HgO ---[ T ]---⇒ 2 Hg + O₂
W wyniku termicznego rozkładu tlenku rtęci (II) powstają 2 atomy rtęci i cząsteczka tlenu.

3) Spalanie:

2 C₂H₆ + 7O₂ ⇒ 4 CO₂ + 6 H₂O

 

W wyniku reakcji 2 czasteczek etanu z 7 cząsteczkami tlenu powstaje 4 cząsteczki tlenku węgla (IV) i 6 cząsteczek wody

 

4) Utlenianie:

2 SO₂ + O₂ ⇒ 2 SO₃


W wyniku reakcji 2 czasteczek tlenku siarki (IV) z cząsteczką tlenu powstają 2 cząsteczki tlenku siarki (VI)

1 5 1