Przeczytaj tekst i odpowiedz:
1) Jakie zmysły angażuje podmiot liryczny by opisać step?
2) Uczucia podmiotu lirycznego z owym opisem związane.,,Stepy akermańskie'' - A. Mickiewicz

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;

Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;

Tam z dala błyszczy obłok - tam jutrzenka wschodzi;

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie,

Których by nie dościgły źrenice sokoła;

Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.

W takiej ciszy - tak ucho natężam ciekawie,

Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T19:36:21+01:00
Podmiot liryczny czyli A Mickiewicz aby opisać step angażuje takie zmysły jak wzrok ,słuch i wyobrażnię.Używa takich środków poetyckich jak ;przenośnia,porównanie,epitety.
Dominującym uczuciem związanym z tym opisem jest wielka tęsknota autora za ojczyzną czyli Litwą.