1)Znajdź dwie liczby których suma wynosi 16,5 a iloraz wynosi dwie trzecie.
2)Połowa pewnej liczby jest o 60 mniejsza od jej trzykrotności. Jaka to liczba?
3)Zwiększając pewną liczbę o jej połowę i jej siódmą część otrzymamy 46. Co to za liczba?
4)Suma dwóch liczb wynosi 13. Podwojona pierwsza liczba i potrojona druga liczba dają w sumie 30. Co to za liczby?
5)Suma dwóch liczb wynosi 5,2 a ich różnica 9. Znajdź te liczby.
6)Suma dwóch liczb wynosi -5. Jeśli od większej z nich odejmniemy mniejszą to otrzymamy 8. Co to za liczby?
7)Suma dwóch liczb wynosi 33. Dwie trzecie pierwszej liczby są równe czterem piątym drugiej.Jakie to liczby?

Prosze o wyniki i rozwiązania :))
Plizzz

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T13:08:27+01:00
1)Znajdź dwie liczby których suma wynosi 16,5 a iloraz wynosi dwie trzecie.
x + y = 16,5
x/y = 2/3 /*3y

x = 16,5 -y
3x = 2y

x = 16,5 -y
3 * (16,5 - y) = 2y

x = 16,5 -y
49,5 - 3y - 2y = 0

x = 16,5 -y
-5 y = -49,5 /:(-5)

x = 16,5 -y
y = 9,9

x = 16,5 -9,9
y = 9,9

x =6,6
y = 9,9

2)Połowa pewnej liczby jest o 60 mniejsza od jej trzykrotności. Jaka to liczba?
x/2 = 3*x - 60 /* 2
x = 6x - 120
x - 6x = - 120
-5x = -120 /: (-5)
x = 24

3)Zwiększając pewną liczbę o jej połowę i jej siódmą część otrzymamy 46. Co to za liczba?
x + x/2 + x/7 = 46 /* 14
14x + 7x + 2 x = 644
23x = 644 /:23
x = 28

4)Suma dwóch liczb wynosi 13. Podwojona pierwsza liczba i potrojona druga liczba dają w sumie 30. Co to za liczby?
x + y = 13
2x + 3y = 30

x = 13 - y
2 * (13 - y) + 3y = 30

x = 13 - y
26 - 2y + 3y = 30

x = 13 - y
y = 4

x = 13 - 4
y = 4

x = 9
y = 4

5)Suma dwóch liczb wynosi 5,2 a ich różnica 9. Znajdź te liczby.
x + y = 5,2
x - y = 9

x = 5,2 - y
5,2 - y - y = 9

x = 5,2 - y
-2 y = 3,8 /:(-2)

x = 5,2 - y
y = -1,9

x = 5,2 - (-1,9)
y = -1,9

x = 7,1
y = -1,9

6)Suma dwóch liczb wynosi -5. Jeśli od większej z nich odejmniemy mniejszą to otrzymamy 8. Co to za liczby?
x + y = -5
y - x = 8

x = -5 - y
y - (-5 - y) = 8

x = -5 - y
y + 5 + y = 8

x = -5 - y
2y = 3 / 2

x = -5 - y
y = 3/2

x = -5 - 3/2
y = 1,5

x = -6,5
y = 1,5

7)Suma dwóch liczb wynosi 33. Dwie trzecie pierwszej liczby są równe czterem piątym drugiej.Jakie to liczby?

x + y = 33
2/3x = 4/5y / * 15

x = 33 - y
10x = 12y

x = 33 - y
10 * (33 - y) = 12y

x = 33 - y
330 - 10y - 12y = 0

x = 33 - y
-22 y = -330 /: (-22)

x = 33 - y
y = 15

x = 33 - 15
y = 15

x = 18
y = 15
1 5 1
2010-02-02T13:12:10+01:00
1)układ równań: x+y=16,5
x/y=2/3
x=16,5-y
3x=2y
x=16,5-y
3(16,5-y)=2y
x=16,5-y
-5y=-49,5 y=9,9
x=6,6

2)0,5x+60=3x
-2,5x=-60
x=24

3)x+1/2x+1/7x=46
21/14x+2/14x=46
23/14x=46
x=28

4)układ równań: x+y=13
1/2x+1/3y=30
x=13-y
1/2(13-y)+1/3y=30
6,5-1/2y+1/3y=30
-1/6y=23,5
y=-141
x=154

1 5 1