Odpowiedzi

2010-02-01T19:36:10+01:00
6x + y = 4,8/(-6)
x+ 6y = 11,3

-36x - 6y = -28,8
x + 6y = 11,3

-35x = -17,5
x=0.5

4,8 - 3*0,5= 1,8

odp. serek kosztuje 1,8 zł a bulka 0,5 zł
14 3 14
2010-02-01T20:22:13+01:00
X - cena bułek
y - cen serka


Metoda przeciwnych współczynników
6x + y = 4,80 /* (-6)
x + 6y = 11,30

-36x - 6y = - 28,8
x + 6y = 11,30
.................dodajemy stronami

- 35x = - 17,5 / :(-35)
x = 0,5

Podstawiamy wiadomą x do równania
x + 6y = 11,30
6y = 11,30 - 0,50
6y = 10,80 /: 6
y = 1,8

Odp Jedna bułka kosztuje 0,5 zł, serek kosztuje 1,8 zł

11 4 11
2010-02-01T21:39:43+01:00
Sześć bułek i serek kosztuje 4,80 zł a seść serków i jedna bułka 11,30.ile kosztuje serek a ile bułka?


x-cena bułki
y-cena serka

6x+y=4,80 /*6
x+6y=11,30 /*(-1)

36x+6y=28,80
-x-6y=-11,30
------------------
35x=17,5 /:35
x=0,50zł

y=4,80-6x
y=4,80-6*0,50
y=4,80-3,00
y=1,80zł

Bułka kosztuje 0,50zł a serek 1,80zł
5 4 5