1.Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych:
a)(2x²+4x-3)+(-x²-2x+4) b)(⅗m²+⅔n²+6)+(-⅓m²-⅔n²-2⅗)
c)(0,5xy²-1,2y²+5)+(-0,8y²-2,5xy²-2⅛)


2.Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne:
a)5x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+20-8x
b)-5x+(-2y+4x)-(7x-8y)-x+(2y-6y)
c)-9z-(4-3z)-8y-(-7z+8y)+(-2y-7)

3.wykonaj działania:
a)(2x-3)-(x-5)+(x+4) b)(3a-2)-(a+4)+(a-3)

PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDZ! Z GÓRY DZIEKUJĘ :) !

1

Odpowiedzi

2010-02-01T23:32:40+01:00
(2x^+4x-3)+(-x^-2x+4)=2x^+4-3-x^-2x+4=x^+2x+1 (m^+2/3n^+6)+(-1/3m^-2/3n^-2)=m^+2/3n^+6-1/3m^-2/3n^-2=-1/3+4 (0,5xy^-1,2y^+5)+(-0,8y^-2,5xy^-2 1/8)=0,5xy^-1,2y^+5-0,8y^-2,5xy^-2 1/8=-2y^-4 1/8 Zad.25x+(2x-7)-9x-(-3x+8)+20-8x=5x+2x-7-9x+3x-8+20-8x=-7x+5 --55x+(-2y+4)-(7x-8y)-x+(2y-6y)=-5x-2y+4x-7x+8y-x+2y-6y=-9x+2y --9z-(4-3z)-8y-(-7z+8y)+(-2y-7)=-9z-4+3z-8y+7z-8y-2y-7=z-18y-11 Zad.3 (2x-3)-(x-5)+(x+4)=2x-3-x+5+x+4=2x+6/:2 x=3 (3a-2)-(a+4)+(a-3)=3a-2-a-4+a-3=3a-9/:3 a=-3