Przelicz jednostki :
a)800 m = ? km, 35000 m = ? km, 0,005 m = ? mm, 50 cm = ? m, 0,03 hm = ? m.
b)1800 m² = ? ar, 300 ar = ? ha, 0,06 = ? m², 4000 cm² = ? m², 0,05 m² = ? mm².
c)4500 l = ? m³, 0,02 m³ = ? l, 500 dm³ = ? l, 8400 ml = ? l, 0,04 hl = ? l.
d) ½ h = ? s, 15 min = ? h, 0,25 min = ? s, 7200 s = ? h, 60 s = ? h.
e)500 g = ? kg, 0,7 t = ? kg, 800 kg = ? q, 0,06 g = ? mg, 400 dag = ? kg.
f)2500 Pa = ? hPa, 0,8 kPa = ? hPa, 7500 kPa = ? MPa, 0,30 N = ? mN, 6300N = ? kN

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T13:35:50+01:00
A)800m=0,8km
35000m=35km
0,005m=5mm
50cm=0,5m
0,03km=30m
b)1800m²=18ar
300ar=3ha
0,06ar=6m²
4000cm²=0,4m²
0,05m²=50000mm²
c)45000l=4,5m³
0,02m³20l
500dm³=500l
8400ml=8,4l
0,04hl=4l
d)½h=1800s
15min=0,25h
0,25min=15s
7200s=2h
60s=1/60h
3 2 3