Grażyna i Adam wyruszyli o tej samej godzinie, z tego samego miejsca: Grażyna na wschód ze średnią prędkością 4,5km/h, a Adam na zachód ze średnią prędkością 4,2km/h. Napisz wzór, opisujący zależnośc odległości między nimi (s) w kilometrach od czasu (t) w godzinach.


Proszę o rozwiązanie

2

Odpowiedzi

2010-02-01T19:42:32+01:00
2010-02-01T19:47:05+01:00
Wzór
s = v × t
Dane:
v₁ - prędkość Grażyny
v₂ - prędkość Adama
t - czas po jakim liczymy odległość
Rozwiązanie :
s = v₁ × t + v₂ × t
s = 4,5km/h × t + 4,2km/h × t
s = t × (4,5km/h + 4,2km/h)
s = t × 8,7km/h