Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T19:56:05+01:00
Krakow town situated on the Vistula River in southern Poland, the second in the country - Warsaw - in terms of population and in terms of surface area. One of the oldest Polish cities, with over a thousand years of history, Krakow has a valuable architectural monuments, works on many of the institutions and cultural institutions.
In the past, Krakow was the Polish capital and seat of Polish kings. Is the capital of the province of Małopolska Małopolska and historical, as well as the main center for metropolitan agglomeration of Cracow.
Krakow is a city districts, the seat of the Malopolska province. There is headquarters Polish Academy of Sciences and the Institute of Books, the city also has many institutions of national importance and status of such Old National Theater, National Museum, the National Printing House, Jagiellonian Library. Center serves as the administrative, cultural, educational, economic, commercial and tourist destination. It is one of the key road and rail hubs. In Balice near Krakow is the second largest Polish airport of international importance, supporting transatlantic flights.
Attractions: Kazimierz, Wawel Castle, Old Town


Kraków miasto położone nad Wisłą w południowej Polsce, drugie w kraju – po Warszawie – pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni. Jedno z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii; Kraków posiada wartościowe zabytki architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych.
W przeszłości Kraków był stolicą Polski i siedzibą polskich królów. Jest stolicą województwa małopolskiego oraz historycznej Małopolski, a także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej.
Kraków jest miastem na prawach powiatu, siedzibą władz województwa małopolskiego. Znajduje się tu główna siedziba Polskiej Akademii Umiejętności oraz Instytutu Książki, miasto posiada również wiele placówek o znaczeniu i statusie narodowym m.in. Narodowy Stary Teatr, Muzeum Narodowe, Drukarnia Narodowa, Biblioteka Jagiellońska. Pełni funkcję centrum administracyjnego, kulturalnego, edukacyjnego, gospodarczego, usługowego i turystycznego. Jest jednym z kluczowych węzłów drogowych i kolejowych. W Balicach pod Krakowem znajduje się drugi co do wielkości polski port lotniczy o znaczeniu międzynarodowym, obsługujący loty transatlantyckie.
Atrakcje : Kazimierz , Wawel , Stare Miasto

Mam nadzieję , że dobrze jest ; ))
5 3 5