Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T20:03:28+01:00
1.Praca mechaniczna
W-praca
W=F*s
F- wartość siły
s- wartość przemieszczenia
[W]=N*m=J (dżul)

Praca stałej siły działającej wzdłuż linii prostej zgodnie z przemieszczeniem jest iloczynem wartości tej siły i wartości przemieszczenia.

2.Moc
P=W/t
P- moc
W- praca
t- czas
[P]=J/s= W(wat)

3. E. potencjalna
Ep- e. potencjalna
Ep=m*g*h
[Ep]= kilogram razy metr na sekundę kwadrat razy metr=N*m=J
m- masa, [m]= kg
g- przyspieszenie ziemskie, [g]= metr na sekundę kwadrat
h- wysokość/ droga, [h]= m

Energia potencjalna jest jednym z rodzajów energii mechanicznej. Energię taką posiada ciało, które oddziałuje z innym ciałem siłami grawitacji lub sprężystości. Energia potencjalna ciała zależy od jego położenia względem drugiego ciała, z którym oddziałuje. Rodzaje e. potencjalnej:
-grawitacji
-sprężystości.

4.E. mechaniczna
Układ ciał- to dwa lub więcej ciał oddziałujących ze sobą.

Siły wewnętrzne układu- tworzą je siły ciał wzajemnie oddziałujące na siebie.

Jeśli układ ciał jest zdolny do wykonywania pracy, mówimy że posiada e. mechaniczną.
3 4 3