Odpowiedzi

2010-02-01T21:50:36+01:00
A = 25m
H = 21,6

Robimy rysunek pomocniczy, zaznaczamy wyskość ostrosłupa. Jeśli teraz narysujemy odcinek łączący wyskość z punktem, znajdującym się w połowie krawędzi, otrzymamy trójkąt prostokątny, którego przeciwprostokątna będzie wysokością trójkąta, czyli ściany ostrosłupa
Teraz możemy policzyć wysokość trójkąta z twierdzenia pitagorasa
(1/2 a)² + H² = h²
(12,5)² + (21,6)² = h²
h² = 156, 25 + 466,56
h² = 622,8
h = √622,8
h = 24,95m

PΔ = 1/2 a * h = 1/2 * 25m * 24,95 = 1/2 * 623,75m² = 311,875m² - tyle wynosi powierzchnia jednej ściany
Scian mamy 4, zatem
Pb = 4 * PΔ
Pb = 4 * 311,875m²
Pb = 1247,5m²

Odp Powierzchnia ścian wynosi 1247,5m²
1 1 1