Odpowiedzi

2010-02-01T21:08:39+01:00
K+ aby uzyskać oktet elektronowy (8 elektorów na ostatniej powłoce) potas oddał 1 elektron i teraz ma o jeden więcej proton, a że protony mają ładunek + , czyli wytworzył się kation

Ba2+ Ba aby uzyskać oktet elektronowy oddał 2 elektony i teraz ma o 2 więcej protonów niż elektronów, czyli tzw. kation

Br- brom aby uzyskać oktet elektronowy 'pożyczył' jeden elektron od innego atomu i ma teraz więcej (o jeden) elektronów, dlatego to zjowisko nazywane jest anionem,a jakoż elektony mają ładunek - , to przy BR stoi -

O2- tlen, aby uzyskać oktet elektonowy 'wziął' 2 elektony od innego atomy i w ten sposób powstał anion, czyli atom z przeważającą liczbą elektronów.
1 5 1