1. Kula o promieniu 10 cm wykonana z drewna o gęstości 5 g/cm3 waży?
2. Piechur, poruszający się z prędkością x km/h przebył przez 20 minut drogę?
3. Jeśli odległość na mapie w skali 1:300 wynosi 4 cm, to na mapie w skali 1:600 wyniesie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T01:31:21+01:00
Cześć :-)
1) π ≈ 3,14 (przyjmijmy takie zaokrąglenie w obliczeniach)
V = 4/3 * π * r^3
V ≈ 4/3 * 3,14 * (10 cm)^3
V ≈ 1,33 * 3,14 * 1000 cm^3
V ≈ 4176,2 cm^3
Ile waży kula?
m - masa kuli
m ≈ 4176,2 cm^3 * 5 g/cm^3
m ≈ 20 880 g
m ≈ 20,88 kg
Odp.: Kula waży ok. 20,88 kg.
2) 20 min = 1/3 h
x km/h * 1/3 h = [(1/3) * x] km
Odp.: Piechur przeszedł [(1/3) * x] km.
3) Skala 1:300 - 4 cm
Długość odcinka w rzeczywistości:
4 cm : (1:300) = 4 cm * 300 = 1200 cm
Ile będzie wynosić dł. odcinka w skali 1:600?
1200 cm : 600 = 2 cm
Odp.: Długość odcinka na mapie w skali 1:600 będzie wynosić 2 cm.
9 3 9