Ułóż równania reakcji przebiegajacych według schematów.
a)etan--->chlorek etylu--->etanol--->eten
b)C5H12--->C5H11Cl---->C5H11OH
c)alkin--->alken--->C4H9OH
Ułóż równania do nastepującego schematu:
karbiol--->C2H2---->C2H6--->C2H5Cl---->C2H5OH

prosze o szybka odp;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T20:20:01+01:00

Zad 1.
a) C₂H₆ + Cl₂ → C₂H₅Cl + HCl
etan + chlor→ chlorek etylu + kwas solny

C₂H₅Cl + H₂0→ C₂H₅OH + HCl
chlorek etylu + woda → etanol + kwas solny

C₂H₅OH ...w obecności Al₂O₃...→ C₂H₄ + H₂O
etanol → eten + woda


b) C₅H₁₂ + Cl₂ → C₅H₁₁Cl + HCl
propan + chlor→ chlorek propylu + kwas solny

C₅H₁₁Cl + H₂0 → C₅H₁₁OH + HCl
chlorek propylu + woda → etanol + kwas solny

c)C₄H₆ + H₂ (w obecności katalizatora) → C₄H₈
butyn + wodór → buten

C₄H₈ + H₂0 (w obecności jonów H⁺)→ C₄H₉OH
buten + woda → butanol

Zad 2.

CaC₂ + 2H₂O → C₂H₂ + Ca(OH)₂
karbid + woda → etyn + wodorotlenek wapnia

C₂H₂ + 2H₂ (w obecności katalizatora) → C₂H₆
etyn + wodór → etan

C₂H₆ + Cl₂ → C₂H₅Cl + HCl
etan + chlor→ chlorek etylu + kwas solny

C₂H₅Cl + H₂0→ C₂H₅OH +HCl
chlorek etylu + woda → etanol + kwas solny
1 5 1