A) -4 + ⅔ : 0,2
______________
1,6 : (5 :2 - 4½)

B) - 1,2 - ¾ * 1,5 : 0,25
_____________________
(5/12 - ⅓ - ½) * (⅔ + 3/5)

C) - 7,2 :0,9 - 0,8
___________________
[( - 2)³ : ( - 0,1)²] * (½)²

D) -1,8 * ⅔ - 0,8 * (-¾)²
_____________________
- 0,9 * 5/9 + (-½)


Dzięki :***

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T10:17:42+01:00
A) -4 + ⅔ : 0,2
______________=
1,6 : (5 :2 - 4½)

-4+2/3x10/2
____________=
16/10:(5/2-9/2)

-4+3i1/3
____________=
16/10:(-4/2)

-2/3
_____=
16/10x(-2/4)

-2/3:(-4/5)=-2/3x(-5/4)=5/6


B) - 1,2 - ¾ * 1,5 : 0,25
_____________________=
(5/12 - ⅓ - ½) * (⅔ + 3/5)

-12/10-3/4x15/10:25/100
__________________________=
(5/12-4/12-6/12)x(19/15)

-12/10-3/4x30/5
___________________=
-5/12x19/15


-12/10-45/10
______________-=
-19/36

-57/10x(-36/19)=54/5=10i4/5

C) - 7,2 :0,9 - 0,8
___________________=
[( - 2)³ : ( - 0,1)²] * (½)²

-8-0,8
_______=
[-8:0,01]x1/4

-8,8
_______=
[-8x100/1]x1/4

-8,8
_______=
-800x1/4

-8,8:(-200)=
-88/10x(-1/200)=
-11/10x(-1/25)=11/250=0,044


D) -1,8 * ⅔ - 0,8 * (-¾)²
_____________________=
- 0,9 * 5/9 + (-½)

-18/10x2/3-8/10x9/16
________________________=
-9/10x5/9-1/2

-6/5-9/20
__________=
-1/2-1/2

-24/20-9/20
___________=
-1

-33/20x(-1)=
33/20=1i13/20
1 5 1