1.lOblicz : (0,76:1 1/3-0,5) + (17/40 -0,2:1 3/5)

/- kreska ułamkowa !!
Jak jest spacja to znaczy np. ze jest jeden i jedna trzecia !!! (w pierwszym nawiasie tak samo jest w drugim nawiasie )

2.Oblicz wartość liczbową następującego wyrażenia : "x"do kwadratu -3xy+4y-2 dla x= -2 y= 1/2

3.pierwiastek z 36 minus pierwiastek z 18 plus pierwisatek z 50 minus pierwisatek z 125 trzeciego stopnia .!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-01T23:54:19+01:00
Oblicz :
(0,76:1 1/3-0,5) + (17/40 -0,2:1 3/5)
(76/100:4/3-5/10)+(17/40-2/10:8/5)=
(76/100*3/4-1/2)+(17/40-1/5*5/8)=
(57/400-1/2)+(17/40-1/8)=
(57/400-200/400)+(17/40-5/40)=
-143/400+12/40=-143/400+120/400=-23/400


2.Oblicz wartość liczbową następującego wyrażenia : "x"do kwadratu -3xy+4y-2 dla x= -2 y= 1/2
=(-2)²-3*(-2)*1/2+4*1/2-2=4+3+2-2=7

3.pierwiastek z 36 minus pierwiastek z 18 plus pierwisatek z 50 minus pierwisatek z 125 trzeciego stopnia .!!!

√36-√18+√50-∛125=6-3√2+5√2-5∛5=6+2√2-5∛5
1 5 1