Angielski


PROSZĘ RÓWNIEŻ O PRZETŁUMACZENIE CAŁEGO ZADANIA ORAZ PROSZEO PRZETŁUMACZENIE POLECENIA!!!!!!!!!!!!!!Zad.4 Fill in:so or such.
1. She has ................. a beautiful garden. She spends most of hear afternoons there.
2. I like ann. she`s ............... nice to people.
3. Let1s go to the beach. It is ............... a nice day.
4. she looks great. She always wears..................... nice clothes.
5. The music is ................. loud that I can`thear you.
6. I`can`t understand him- he speaka ............................... quickly.

PROSZĘ RÓWNIEŻ O PRZETŁUMACZENIE CAŁEGO ZADANIA ORAZ PROSZEO PRZETŁUMACZENIE POLECENIA!!!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-02-01T20:20:52+01:00
Zad.4 Fill in:so or such. (Uzupelnij: so lub such)
1. She has such a beautiful garden. She spends most of her afternoons there.
Ma taki piękny ogród. Spędza tu większość popołudni.
2. I like Ann. she`s so nice to people.
Lubię Ann. Jest tak miła dla ludzi.
3. Let's go to the beach. It is such a nice day.
Chodźmy na plażę. Jest taki ładny dzień.
4. She looks great. She always wears such nice clothes.
Wygląda świetnie. Ona zawsze nosi takie ładne ubrania
5. The music is so loud that I can`hear you.
Muzyka jest teka głośno, że Cię nie słyszę.
6. I`can`t understand him- he speaks so quickly.
Nie rozumiem go- mówi tak szybko.
1 5 1
2010-02-01T20:22:09+01:00
Wypełnij słowami 'so' lub 'such'

1. She has ...such... a beautiful garden. She spends most of her afternoons here. - Ona ma taki piękny ogród. Spędza tam większość swojego czasu.
2. I like ann. she`s ...so... nice to people. - lubię Ann, ona jest taka miła dla ludzi.
3.Let's go to the beach. It is ....such... a nice day. - Chodźmy na plaże. Jest taki ładny dzień.
4. she looks great. She always wears......such.... nice clothes. - Ona wygląda świetnie. Zawsze ma na sobie takie ładne ciuchy.
5.The music is .....so... loud that I can`t hear you. - muzyka jest tak głośna, że cię nie słyszę.
6. I`can`t understand him- he speak ..so.. quickly. - Nie rozumiem go - on mówi tak szybko
1 5 1
2010-02-01T20:22:38+01:00
Zad.4 Uzupełnij so lub such
1 (such) Ona ma taki piękny ogród. Ona tam spędza większość popołudniów.
2 (so) Lubię Annę. Ona jest taka miła dla ludzi.
3 (such) Chodzmy na plażę. To jest taki piękny dzień.
4 (so) Ona wygląda świetnie. Ona zawsze nosi takie ładne ubrania.
5 (so) Muzyka jest tak głośna, że nie mogę cię usłyszeć.
6 (so) Nie mogę go zrozumieć - on mówi tak szybko.
1 5 1