Zad1./
Suma liczby ścian,liczby krawędzi i liczby wierzchołków w pewnym graniastosłupie jest równa 32.Podstawą tego graniastosłupa jest??
a)sześciokąt,
b)czworokąt,
c)pięciokąt
czy d) ośmiokąt
----------------------------------------------------
zad2./
Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o bokach długości 6cm,8cm i 10cm.Wysokość tego graniastosłupa jest równa 1,2dm.Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe:?????
a)384cm kwadratowe
b)288cm -\\-
c)312cm -\\-
d)336 cm -\\-

P.S. PROSZĘ O OBLICZENIA DO TYCH ZADAŃ :)

1

Odpowiedzi

2010-02-02T11:56:15+01:00
Zad.1
odp c
15 krawędzi,7 ścian/5 bocznych i 2 podstawy/,10 wierzchołków
razem 32

zad.2
odp.d
pole całkowite =pole powierzchni bocznej+pole podstaw
p.boczne=6× 12+8 ×12 +10 ×12 =72+96+120=288
p.podstaw=2 × 1/2×8×6=48
p.całkowite=288+48=336cm
1,2dm=12cm