Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T20:11:33+01:00
Są tam lepsze warunki,łatwo i szybko można się wzbogacić.Część osób wyjeżdża na stałe, inni tylko na jakiś czas.Według danych szacunkowych poza terytorium Polski mieszka do 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. W Polsce mieszka ok. 38,1 mln Polaków.To tak na marginesie. Oprócz tego w Polsce jest wiele osób bezrobotnych dlatego wyjeżdżają za granicę,ponieważ jest tam więcej miejsc pracy.
:D
1 5 1
2010-02-01T20:18:49+01:00

Po raz pierwszy w 2003 roku, tj. jeszcze w okresie akcesyjnym Polski do UE, upowszechnione zostały wyniki spisu ludności 2002, które wyraźnie wskazywały na dużą liczbę Polaków przebywających czasowo za granicą w 2002 roku, w krajach określanych wówczas krajami docelowej emigracji Polaków. Według wyników ostatniego spisu ludności w maju 2002 roku przebywało za granicą 786 tys. mieszkańców Polski, z czego ponad 626 tys. przez okres co najmniej 12-tu miesięcy, a zatem grupa tych osób posiadała już wówczas status rezydenta innego kraju. Należy przypomnieć, że w 2002 roku najwięcej Polaków przebywało w takich krajach europejskich jak: Niemcy (294 tys.), Włochy (39 tys.), Wielka Brytania (24 tys.) oraz Francja (prawie 21 tys.), zaś poza Europą – w USA (158 tys.) oraz w Kanadzie (29 tys.).

Emigracja Polaków za granicę, począwszy od 2004 roku przybrała duże rozmiary, jednocześnie zmieniły się kierunki wyjazdów, co jest związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz otwieraniem kolejnych rynków pracy - podał Główny Urząd Statystyczny.
Dotychczasowe dane o rozmiarach emigracji zagranicznych Polaków, jakie były upowszechniane przez GUS, dotyczyły przede wszystkim wyjazdów na stałe oraz w niewielkim zakresie informacji o wyjazdach czasowych, ale tylko takich, które były udokumentowane w systemie ewidencji ludności.