Które z poniższych przestępstw jest najpoważniejsze?Dlaczego?

vadalism,speeding,pickpocking,shoplifting.

Obojętne które wybierzecie napiszcie 4 zdania po angielsku i przetlumaczcie je :) albo jak chce cie to nie musicie tlumaczyc :D:) wielkie dzięki thx pkt ;) pilne! :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T20:42:16+01:00
In my opinion speeding is the worst crime. When we drive too fast it`s easy to crash. We are creating danger not only for us but also for other people. By speeding we can kill us and other innocent people, but if we survive, we would have them on our conscience for the rest of life.

Moim zdaniem przekraczanie prędkości to najgorsze przestępstwo. Kiedy jedziemy za szybko to możemy się łatwo rozbić. Tworzymy niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale również dla innych ludzi. Przez przekraczanie prędkości możemy zabić siebie i innych niewinnych ludzi, ale jeśli przeżyjemy to będziemy mieć ich na sumieniu do końca życia.