Do kalorymetru zawierającego 200 g wody o temperaturze 20 stopni Celcjusza wrzucono nity aluminiowe rozgrzane do temperatury 400 stopni Celcjusza. Pomijając ciepło pobrane przez obudowę kalorymetru, oblicz masę nitów, jeżeli temperatura końcowa po wymieszaniu wyniosła 25 stopni Celcjusza. Ciepło właściwe aluminium wynosi 900 J/kg * stopnie Celcjusza, a wody 4190 J/kg* stopnie Celcjusza.

Z góry dziękuję :))

1

Odpowiedzi

2009-04-07T22:18:27+02:00
Mw = 200g = 0,2 kg
tw= 20 st C = 293 K
ta = 400 C = 673 K
tk = 25 C = 289 K
Cwa = 900 J/kg * C
Cww= 4190 J/kg* C
ma = ?
Ciepło oddane = ciepło pobrane
ma * Cwa * (ta - tk) = mw * Cww * (tk - tw)
ma = [mw * Cww * (tk - tw)] / [Cwa * (ta - tk)]
ma = [0,2kg * 4190 J/kgC * (25-20 C)] / [ 900 J/kgC * (400-25)]
ma = 4190 / 337500 = 0,012kg
ma = 12g
2 5 2