Budowa i funkcja tkanki :

przewodzącej (ksylen )
łyko
Cewki
kolenchyma ( zwarcica )
tkanka wydzielnicza
tkanka chrzęstna
tkanka gładka
tkanka nerwowa
tkanka nabłonkowa
tkanka mięśniowa
tkanka kostna
tkanka krwi
tkanka mięśnia sercowego
tkanka tłuszczowa1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T00:46:09+01:00
Przewodzącej (ksylem )-transportuje wodę od korzeni do liści, zbudowany z kom martwych.
łyko-transportuje produkty fotosyntezy, zbudowany z komórek żywych.
Cewki- grubościenne, wydłużone wrzecionowate komórki z jamkami lejkowymi.dzięki nim woda może wędrować w górę
kolenchyma ( zwarcica )-zbudowana z kom żywych(często z chloroplastami), mające celulozowo-pektynowe wzmocnienia, w młodych roślinach pełni funkcje statyczne, oraz gwarantuje wytrzymałość na czynniki dynamiczne
tkanka wydzielnicza- nie zawsze tworzy struktury wielokomórkowe, występuje w postaci gruczołów i rurek mlecznych, zaliczamy np. żywicę
tkanka chrzęstna-odpowiada za podporę ciała i ochronę mechaniczna. nie jest unaczyniona,ani unerwiona
tkanka gładka- współtworzy wór powłokowo-mięśniowy i ściany narządów wewętrznych płaźniców nicieni i pierścienic. Zbudowana jest z jednojądrzastych komórek wrzecionowatego kształtu.
tkanka nerwowa-powstała z ektodermy, ma za zadanie odbieranie bodźców i przewodzenie impulsów nerwowych. zbudowana z neuronów i synaps.
tkanka nabłonkowa-oddziela organizm zwierzęcia od otaczającego środowiska, wyściela narządy wewnętrzne i jamy ciała.
tkanka mięśniowa- zawierają filamenty białkowe mające zdolność kurczenia się, wyściela narządy wewnętrzne: serce, żołądek,oraz jest przyczepiona do naszych mięśni, dzięki niej możemy ruszać ręką.
tkanka kostna-tworzy szkielet, postrzymuje i usztywnia, osłania narządy, np.mózg,płuca. zbudowana z osteocytów, w niej biegną naczynia krwionośne i nerwy
tkanka krwi-zbudowana z erytrocytów, trombocytów,limfocytów, monocytów, neutrofilów,bazofilów,eozynofilów. Służy np. do transportu tlenu, odpowiada za układ odpornościowy
tkanka mięśnia sercowego- zbudowana z długich cylindrycznych komórek rozgałęziających się na biegunach i łączą tworząc przestrzenną sieć. zawierają jedno lub dwa centralnie położone jądra, jest niezależna od naszej woli, dzięki niej pracuje serduszko.
tkanka tłuszczowa - jest powłoką termiczną, pełni funkcję magazynującą(rezerwe energetyczną), ochronę przed urazami mechanicznymi, występuje pod skórą. Zbudowana z tłuszczu białego i brunatnego