Zad.1
spośród liczb:
-9,6, -3,5, 2/3, -3/2, 48/5, 3,5, -6/3, 1,5, -27/9, 4/2, 6,7, 0/5, -1,
wybierz liczby:
a)naturalne
b)całkowite
c)ujemne
d) wymierne
e) parami przeciwne.

zad.2
która z poniższych wielkosci wyrazenia jest liczba naturalna, która liczba dodatnia a która liczba ujemną?

I temperatura wrzenia wody
II Liczba centymetrów kwadratowych pola kwadratu o boku 1,2 dm
III Temperatura powietrza na szczycie najwyzszej góry swiata Mount Everest.
IV Liczba centymetrów wyrażająca obwód pięciokąta formenego o boku długości 13 mm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T20:31:33+01:00
-9,6, -3,5, 2/3, -3/2, 48/5, 3,5, -6/3, 1,5, -27/9, 4/2, 6,7, 0/5, -1,

a)naturalne: 4/2;
b)całkowite: -1; -27/9=-3; -6/3=-2; 4/2=2;
c)ujemne: -9,6; -3,5; -3/2; -6,3; -1;
d) wymierne (ułamki): 2/3; -3/2; 48/5; -6,3; -27/9; 4/2; 0,5;
ale: -9,6 =-9i6/10 zatem moim zdaniem to też liczba wymierna więc: -3,5, 2/3, -3/2, 48/5, 3,5, -6/3, 1,5, -27/9, 4/2, 6,7, 0/5, te też bym zaliczyła do wymiernych.
e) parami przeciwne.

I - naturalna, dodatnia
II - dodatnia
III - ujemna (zgaduję ;P)
IV - naturalna, dodatnia
21 3 21