Odpowiedzi

2010-02-01T20:25:36+01:00
Ustynian I Wielki, Flavius Petrus Sabbatius (ok. 482-565), cesarz wschodniego imperium od 527. Pochodził z Dardanii (krainy leżącej nad rzeką Morawą Południową) w Ilirii. Siostrzeniec cesarza Justyna I, początkowo wraz z nim współrządził. Dążył do przywrócenia potęgi i zasięgu terytorialnego państwa rzymskiego.

Na kształt jego panowania niebagatelny wpływ miała jego żona Teodora, pochodząca z najniższych warstw społecznych (aktorka). Do potęgi państwa Justyniana przyczynili się też dostojnicy dworscy i wodzowie zarazem (Belizariusz - pogromca powstania Nika, zwycięski wódz w wojnie z Persami, Wandalami w Afryce Północnej i z Gotami w Italii. Narses - eunuch, kontynuator dzieła Belizariusza).

Już na początku panowania Justyniana państwo przeżyło kryzys wewnętrzny, którego objawem był bunt Nika, stłumiony przez Belizariusza. Sukcesy militarne wodzów spowodowały umocnienie pozycji Bizancjum w Europie (jedynie Galia i Brytania, dawne prowincje rzymskie, leżały poza zasięgiem władzy Justyniana). Jednak sytuacja na Wschodzie wymagała odstąpienia Persom (562) części rzymskiej Mezopotamii i wypłaty wielkich odszkodowań.
1 5 1
2010-02-01T20:27:28+01:00
Przeprowadził reformy wewnętrzne
reforma finansów,
centralizacja aparatu państwowego.
Na jego polecenie dokonano opracowania tzw. Kodeksu Justyniana (528-534).
Justynian umocnił pozycję kościoła i zlikwidował resztki pogańskich instytucji (zamknięcie Akademii Platońskiej w Atenach - 529),
próbował też pogodzić różne odłamy chrześcijaństwa.
1 5 1
2010-02-01T20:30:19+01:00
Przeprowadził roformy takie jak :
-reforme finansów
-zlikwidował resztki pogańskich instytucji
-próbował pogodzić różne odłamy chrześcijańskie
-ograniczył działalność stronnictw politycznych
1 5 1