Odpowiedzi

2010-02-01T20:35:00+01:00
3Ca + 2H₃PO₄ -> Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂ - fosforan (V) wapnia
6K + 2H₃PO₄ -> 2K₃PO₄ + 3H₂ - fosforan (V) potasu
2Al+ 2H₃PO₄ -> 2AlPO₄ + 3H₂ - fosforan (V) glinu
3Zn + 3H₃PO₄ -> Zn₃(PO₄)₂ + 3H₂ - fosforan (V) cynku
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T20:42:01+01:00
1. Ca
2H₃PO₄ + 3Ca ----> Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂
6H⁺ + 2PO₄³⁻ + 3Ca ---> 3Ca²⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂
6H⁺ + 3Ca ---> 3Ca²⁺ + 3H₂

2. K
2H₃PO₄ + 6K ----> 2K₃PO₄ + 3H₂
6H⁺ + 2PO₄³⁻ + 6K ---> 6K⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂
6H⁺ + 6K ---> 6K⁺ + 3H₂

3.Al

2H₃PO₄ + 2Al ----> 2AlPO₄ + 3H₂
6H⁺ + 2PO₄³⁻ + 2Al ---> 2Al³⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂
6H⁺ + 2Al ---> 2Al³⁺ + 3H₂

4. Zn
2H₃PO₄ + 3Zn ----> Zn₃(PO₄)₂ + 3H₂
6H⁺ + 2PO₄³⁻ + 3Zn ---> 3Zn²⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂
6H⁺ + 3Zn ---> 3Zn²⁺ + 3H₂


Dałam też jonowy zapis. Mam nadzieję że pomogłam.
2010-02-01T20:42:08+01:00
2H₃PO₄+3Ca-->Ca₃(PO₄)₂+3H₂ fosforan(V) wapnia

2H₃PO₄+6K-->2K₃PO₄+3H₂ fosforan(V) potasu

2H₃PO₄+2Al-->2AlPO₄+3H₂ fosforan(V)glinu(III)

2H₃PO₄+3Zn-->Zn₃(PO₄)₂+3H₂ fosforan(V) cynku