Zadanie 1
Ustal wzór sumaryczny i nazwę alkanu o masie cząsteczkowej 170u, zawierającego 84,7% węgla i 15,3% wodoru. Napisz wzory strukturalny i pół-strukturalny.

Zadanie 2
Napisz wzory strukturalne wszystkich izomerów pentanu.

Zadanie 3
Gospodarstwo domowe zużywa średnio około 40m³ gazu ziemnego miesięcznie. Oblicz ile metrów sześciennych tlenku węgla (IV) wyemitowane do atmosfery w ciągu miesiąca poczas bezpiecznego spalania metanu.

Zadanie 4
Oblicz, w jakim stosunku masowym połączone są atomy węgla, wodoru i tlenu w alkoholu o masie cząsteczkowej równej masie cząsteczkowej heptanu pomniejszonego o 12u.

Zadanie 5
Napisz równanie reakcji etanolu z potasem i nazwy produktu tej reakcji chemicznej.

Zadanie 6
Napisz wzór i nazwę kwasu karboksylowego o masie cząsteczkowej równej masie cząsteczkowej alkoholu monohydroksylowego o 20 atomach wodoru.

Zadanie 7
Oblicz, ile gramów kwasu metanowego użyto do reakcji z magnezem jeżeli otrzymano 11,4g metanianu magnezu.

1

Odpowiedzi

2010-02-01T23:30:45+01:00
1,
170 - 100%
x - 84,7%

100x=14399
x=143,99

143,99:12 = 12

C12H26 wyszło mi że to dodekan

2 CH4+2O2---> CO2 + 2H2O
0,0224m3- 0,0224m3
40m3-x
x=40m3 mi wychodzi

4 m(C7H16)=100
m(alkoholu)= 100-12=88u

CnH2n+1OH-----> wzór ogólny na alkohole monohydroksyolwe
12n+2n+1+17=88
14n=88-18
14n=70/:14
n=5

wzór alkoholu: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH
mC=5*12=60u
mH=12u
mO=16u

C/H/O=60/12/16
C/H/O=15/3/4

5
C2H5OH + K---> C2H5OK + H2
6
Trzeba zacząć od końca, wzór alkoholu bierzesz z zależności CnH2n+1OH

7
2HCOOH + Mg --> Mg(HCOO)2 + H292 u ----114u

x g ---- 11,4 g

x=9,2 g


4 4 4