Odpowiedzi

2010-02-01T20:35:39+01:00
Http://www.sciaga.pl/tekst/40230-41-wojny_polsko_tureckie_w_xvii_w_i_i_ii_polowa_przyczyny_skutki tutaj masz wszystko :)
1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-01T20:51:13+01:00
RP wplątała się w XIIw w wiele wyniszczających wojen. Jeszcze z XVIw. rozpoczął się konflikt polsko-rosyjski. Był on kontynuacją wojen, które od schyłku XVw. Litwa toczyła z księstwem moskiewskim (Rosją). W XVIw. władca Rosji car Iwan IV Groźny, wykorzystując wewnętrzne trudności RP, zajął dużą część Inflant. Chciał w ten sposób zapewnić Rosji dostęp do Bałtyku.

Wiek XVII był okresem bardzo burzliwym w dziejach naszego państwa. Problemy zaćczęły się jednak jeszcze XVI w. W RP panował w tym czasie. m.in. Stefan Batory. Był on utalentowanym wodzem i politykiem. W trakcie 3 zbrojnych wypraw przeciwko Moskwie zdobył twierdzę Połocku i Wielkich Łukach. Następnie rozpoczął oblężenie Pskowa. Wojnę zakończył w 158r. korzystny dla Polaków rozejm, w wyniku którego RP odzyskała większą część Inflant.

Kolejna wojna z Rosją rozpoczęła się za panowania Zygmunta III Wazy. W Polsce pojawił się wówczas człowiek, podający się za Dymitra - syna nieżyjącego cara Iwana IV Groźnego. Chociaż prawdziwy carewicz został zamordowany, to jednak magnaci poparli Dymitra, który otrzymał przydomek Samozwańca. Sądzili, że dzięki temu zdobędą wpływ w Rosji. Król Zygmunt III Waza także był przychylny Samozwańcowi. Jako gorliwy katolik mial nadzieję, że podporządkuje papieżowi rosyjski Kościół prawosławny.

Samozwaniec, dzięki wsparciu wojska polskiego, objął władzę w Moskwie. Zginął jednak w zamieszkach, które wybuchły w mieście. Żądni zysków magnaci znaleźli nastepnego oszusta, podającego się za Dymitra. Nie zyskał on poparcia Rosjan i w krótkim czasie również zginął. Wkrótce Zygmunt III wypowiedział wojnę Rosji. Wojska polskie pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego odniosły w 1610 r. zwycięstwo pod Kłuszynem, a następnie zdobyły Moskwę.

Pokonani Rosjanie zaproponowali tron królewiczowi polskiemu Władysławowi (syn Zygmunta III). Zażądali jednak, aby przeszedł on na prawosławie. Zygmunt III odrzucił tę propozycję, gdyż pragnął osobiście objąć tron carski. Rosjanie nie wyrazili zgody, obawiając się, że król polski będzie dążył do narzucenia im katolicyzmu. Wkrótce w Moskwie wybuchło powstanie przeciwko Polakom.

Wojska polskie zostały zmuszone do poddania się. Na cara wybrano Michała Fiodorowicza Romanowa. Zapoczątkował on, trwające, aż do 1917r. rządy dynastii Romanowów. Wojny polsko-rosyjskie trwały przez wiele lat. Ich wynik był niekorzystny dla RP. Na mocy rozejmu zawartego w 1667r. i potwierdzonego traktatem pokojowym w 1686r. RP utraciła Smoleńsk i zadnieprzańską Ukrainę wraz z Kijowem.
Ufff... ale się spisalam;))
mam nadzieję, że pomogłam:))
liczę na naj...
3 3 3