Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T01:13:11+01:00
Niech przekątna to b=15cm a wysokość walca H a promień to r
cosα=0,6 =>sinα=√(1-0,6²)=0,8
H/d=sinα =>H=15*0,8=12cm
2r/d=cosα =>r=dcosα/2=15*0,6/2=9/2cm
V=πr²*H=π*(9/2)²*12=243πcm³