Zaproponuj dwa ogniwa galwaniczne o jednej elektrodzie takiej samej, przy czym w pierwszym ogniwie byłaby ona elektrodą dodatnią, a w drugim ujemną. Podaj schematy tych ogniw, znaki elektrod, kierunek przepływu elektronów, równania reakcji elektrodowych, równanie sumaryczne procesu w każdym ogniwie oraz ich SEM w warunkach standardowych.

daję naj...:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T20:37:34+01:00
A- Zn|Zn2+|| Ag+|Ag K+

A Zn-2e--> Zn2+
K Ag+ + e--> Ag

elektrony płyną od cynku do srebra. (od - do +)
SEM=Ek-Ea SEM= 0,8-(-0,76)= 1,56V

A- Mg|Mg2+|| Zn2+|Zn K+

A Mg-2e---> Mg2+
K Zn2+ + 2e--> Zn

elektrony płyną od magnezu do cynku

SEM= -0,76-(-2,38)=1,62V
8 4 8